Đồng phục bảo hộ 03

Đồng phục bảo hộ 03

  • Vải kaki 65/35, vải xi,Kaki Thun
  • May theo mẫu khách hàng chọn
  • May kỹ, đánh bọ các vị trí,đường chằng chắc chắn

Liên hệ

Số lượng Đặt hàng
  • Chi tiết

Sản phẩm liên quan