Đồng phục bảo hộ

Đồng phục bảo hộ 06

Đồng phục bảo hộ 06

  • Vải kaki 65/35, vải xi,Kaki Thun
  • May theo mẫu khách hàng chọn
  • May kỹ, đánh bọ các vị trí,đường chằng chắc chắn

Like facebook