Đông phục bảo hộ mẫu 3

Đông phục bảo hộ mẫu 3

  • Vải kaki 65/35, vải xi,Kaki Thun
  • May theo mẫu khách hàng chọn
  • May kỹ, đánh bọ các vị trí,đường chằng chắc chắn

Liên hê: 0917858779

Số lượng Đặt hàng
  • Chi tiết

Sản phẩm liên quan