Đồng phục bếp

Quần áo bếp mẫu 1

Quần áo bếp mẫu 1

Vải xi, vải kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu của khách hàng

May đẹp ,kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Like facebook