Đồng phục tạp vụ

Đồng phục tạp vụ mẫu 1

Đồng phục tạp vụ mẫu 1

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Like facebook