Đồng phục áo thun

Áo thun công sở mẫu 15

Áo thun công sở mẫu 15

Chất liệu vải đa dạng

Hút ẩm tốt, thoáng mát

Kiểu dáng đẹp, phong phú

May kỹ, đẹp từng đường kim mũi chỉ

Áo thun công sở mẫu 16

Áo thun công sở mẫu 16

Chất liệu vải đa dạng

Hút ẩm tốt, thoáng mát

Kiểu dáng đẹp, phong phú

May kỹ, đẹp từng đường kim mũi chỉ

Áo thun công sở mẫu 17

Áo thun công sở mẫu 17

Chất liệu vải đa dạng

Hút ẩm tốt, thoáng mát

Kiểu dáng đẹp, phong phú

May kỹ, đẹp từng đường kim mũi chỉ

Áo thun công sở mẫu 18

Áo thun công sở mẫu 18

Chất liệu vải đa dạng

Hút ẩm tốt, thoáng mát

Kiểu dáng đẹp, phong phú

May kỹ, đẹp từng đường kim mũi chỉ

ÁO THUN CÔNG SỞ MẪU 86

ÁO THUN CÔNG SỞ MẪU 86

Màu sắc rất mạnh mẻ và cá tính

Cổ áo dệt : bền , chắc , đứng áo

Trụ áo : ủi 4 lớp keo , đính 3 nút

Áo thun công sở mẫu 91

Áo thun công sở mẫu 91

Màu sắc rất mạnh mẻ và cá tính

Cổ áo dệt : bền , chắc , đứng áo

Trụ áo : ủi 4 lớp keo , đính 3 nút

Áo thun công sở

Áo thun công sở

Màu sắc rất mạnh mẽ và cá tính

Cổ áo dệt: bền, chắc, đứng áo

Trụ áo: ủi 4 lớp keo, đính 3 nút

Áo thun công sở

Áo thun công sở

Màu sắc rất mạnh mẽ và cá tính

Cổ áo dệt: bền, chắc, đứng áo

Trụ áo: ủi 4 lớp keo, đính 3 nút

Like facebook