Đồng phục bảo hộ

Đồng phục bảo hộ 05

Đồng phục bảo hộ 05

  • Vải kaki 65/35, vải xi,Kaki Thun
  • May theo mẫu khách hàng chọn
  • May kỹ, đánh bọ các vị trí,đường chằng chắc chắn

Like facebook