Quần áo bảo hộ

Đông phục bảo hộ mẫu 1

Đông phục bảo hộ mẫu 1

  • Vải kaki 65/35, vải xi,Kaki Thun
  • May theo mẫu khách hàng chọn
  • May kỹ, đánh bọ các vị trí,đường chằng chắc chắn

Like facebook